www.rmtour.ru
 Русский    English    German   Home e-mail
Russian museum

Palatsit, salit ja Venäläisen museon kokoelmat. Virtuaalisia kävelyretkiä

Mihailin puisto
Venäläisestä museosta » Mihailin puisto

Mihailin puisto

Mihailin puisto on harvinainen puistoarkkitehtuurin muistomerkki 1800-luvun alusta. Puistossa yhdistyy ranskalainen säännöllinen puistosuunnittelu vapaampaan englantilaiseen maisema-arkkitehtuuriin. Puisto on myös hieno esimerkki siitä, miten Mihailin palatsi ja sitä ympäröivä luonnonmaisema muodostavat arkkitehti Rossin suunnitteleman yhtenäisen kokonaisuuden.

Rossi määritteli palatsipuiston sijainnin niin, että puiston itäraja on rajoittui keihäidenmuotoiseen takorauta-aitaan, länsiraja kulki Katariinan kanavan (nykyisen Gribojedovin kanavan) suuntaisesti, etelärajana toimi palatsin julkisivu ja pohjoisrajaksi jäi Moika-joen ranta. Mihailin palatsin julkisivun eteen perustettiin laaja niitty, jota reunustivat tuuheat puuryhmät. Suunnitellessaan klassismille tyypillistä maisemapuistoa arkkitehti säilytti barokkityylisen lammen, jonka koristeeksi tehtiin valurautainen silta. Rossin suunnitelman mukaan Moika-kanavan rannalle rakennettiin pitsikuvioisen valurauta-aidan ympäröimä paviljonki ja graniittilaituri. 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alussa Mihailin puistossa järjestettiin erilaisia juhlia. Vallankumouksen jälkeen vuonna 1917 puistosta tuli kaupunkilaisten virkistysalue. Vuonna 1999 Mihailin puisto luovutettiin Venäläiselle museolle. Vuodesta 2002 lähtien puistossa on tehty kunnostustöitä, joiden tarkoituksena on puiston palauttaminen Rossin vuonna 1826 suunnittelemaan asuun.


Projekti «Venäläinen museo: virtuaaliosasto» © Venäläinen museo. ©Suomenkielinen käännös: Marja Soini, venäjän opettaja, Turku
go top